Banner1
Banner2
Piktogram

Elektrostatické vaky

Popis

Speciální skupina vaků vhodná pro přepravu materiálů, které při manipulaci mohou tvořit elektrostatické náboje. Díky řešení elektrostatickými vaky pomáháme našim zákazníkům vyloučit rizika spojená s elektrostatickým nábojem. Typický produkt - granuláty, tonery, pryskyřice.

Bezpečnostní faktor SF

  • 5 : 1 (jednorázové použití)
  • 6 : 1 (vícenásobné použití)
  • 8 : 1 (mnohonásobné použití)


Požadavky na FIBC

podle výzkumů Swiss Institute for the promotion of Safety and Security.

Sypký produkt
střední velikost částic <0,1 mm

Nevýbušné prostředí

Výbušný prach

Hořlavé plyny

Nevýbušné prachy *ABC
MZE > 3mJBBC
1 mJ < MZE < 3mJCCC
MZE < 1mJC+OC+OC+O
MZE > 3mJ, MO < 1011Ω/mBBB
1 mJ < MZE < 3mJ, MO < 1011Ω/mC nebo DC nebo DC nebo D


MZE - Minimální zápalná energie
MO - Měrný odpor * pouze prachy s MZE < 10 J jsou klasifikovány jako výbušné prachy

© ARSYLINE 2019
Upozornění
Zavřít
<