Banner1
Banner2
Piktogram

Elektrostatické vaky

Popis

Speciální skupina vaků vhodná pro přepravu materiálů, které při manipulaci mohou tvořit elektrostatické náboje. Díky řešení elektrostatickými vaky pomáháme našim zákazníkům vyloučit rizika spojená s elektrostatickým nábojem. Typický produkt - granuláty, tonery, pryskyřice.

Bezpečnostní faktor SF

  • 5 : 1 (jednorázové použití)
  • 6 : 1 (vícenásobné použití)
  • 8 : 1 (mnohonásobné použití)


Požadavky na FIBC

Vyrábíme vaky typu A, B, C, D

Sypký produkt ve velkoobjemovém vaku
Okolní prostředí
Minimální zápalná energie
(MZE) prachua
Nehořlavé prostředí
Prašné zóny 21-22b
(1000 mJ MZE > 3 mJ)a
Plynové zóny 1-2b
(skupiny výbušnosti IIA/IIB)b
nebo prašné zóny 21-22b
(MZE ≤ 3 mJ)a
MZE > 1000 mJ
A, B, C, D
B, C, D
C, Dc
1000 mJ ≥ MZE ≥ 3 mJ
B, C, D
B, C, D
C, Dc
MZE ≤ 3 mJd
C, D
C, D
C, Dc


MZE - Minimální zápalná energie
MO - Měrný odpor * pouze prachy s MZE < 10 J jsou klasifikovány jako výbušné prachy

Poznámka 1:
Další bezpečnostní opatření jsou obvykle nezbytná tehdy, když se prostředí hořlavých plynů a par vyskytují uvnitř flexibilního velkoobjemového vaku, např. v případě mokrých prachů rozpouštědel.

Poznámka 2:
Nehořlavé prostředí zahrnuje prachy s minimální zápalnou energií > 1000 mJ.

a Měřeno v souladu s IEC 61241-2-3, kapacitní vybíjecí obvod (bez přidané induktance).
b Pro vysvětlení nebezpečných prostorů, zón a skupin výbušnosti.
c Použití typu D se omezuje na skupiny výbušnosti IIA/IIB s MZE ≥ 0,14 mJ.
d Pro vysvětlení meze 3 mJ v souvislosti s kuželovými výboji viz příloha E - ČSN EN 61340-4-4:2012/a1:2014


© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
<