Banner1
Banner2
Piktogram

UN vaky

Popis

Skupina vaků se speciálním použitím v oblasti přepravy nebezpečných látek. UN vaky (Big Bags) jsou navrhovány v souladu s předpisem United Nations Recommendations on the Transportation of Dangerous Goods, běžně známého jako Orange Book a dále pak testovány podle předpisů vycházejících z Orange Book pro silniční (ADR), železniční (RID) a lodní dopravu (IMDG - Code).
UN vaky (Big Bags) z naší produkce jsou vysoce dimenzovány a nabízeny pro materiály z obalových skupin II a III podle kapitoly 9 z Orange Book.

Typický produkt - jedy, žíraviny...

Nabízené typy

  • 13 H1 - PP FIBC režné bez fólie
  • 13 H2 - PP FIBC kašírované
  • 13 H3 - PP FIBC režné s fólií
  • 13 H3 - PP FIBC režné s fólií

Bezpečná nosnost SWL (Safe Working Load) 1000-1500 kg a koeficient bezpečnosti SF 6:1.
UN FIBC jsou nabízeny s rovným dnem, s výsypkou nebo s kónickým dnem, které usnadňuje vysypávání "špatně tekoucích" materiálů.


© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
<