Jak vyrábíme vaky (Big Bags)

Progresivní, flexibilní obalový materiál z polypropylénové tkaniny dodávaný na míru a na čas.

Použití: balení, transport, skladování a dávkování sypkých materiálů a surovin především pro potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl, stavebnictví a zemědělství.

Vlastní vývoj a testování

Vývojové oddělení CONROP, s.r.o. společně s obchodníky navrhne nejlepší řešení vašich potřeb. Kontrole a testování je věnována vysoká pozornost na všech úrovních. CONROP, s.r.o. instaloval moderní zařízení, která zaručují nepřetržitou kontrolu a testování popruhů, tkanin, šicích nití a celých vaků. Měřeny jsou také vodivé vlastnosti komponentů a vaků. CONROP, s.r.o. nabízí kompletní testování vaků podle ISO 21898, norem EFIBCA a podle Orange Book pro vaky s UN kódem. CONROP, s.r.o. je nositelem certifikátu ISO 9001 uděleného VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice.

Základní konstrukce velkoobjemových vaků (Big Bags) jsou testovány a certifikovány v akreditovaných zkušebnách jako VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice nebo CIMTO, s.p., Praha.
Od roku 2006 využívá CONROP, s.r.o. vlastní akreditovanou zkušebnu vaků akreditovanou ČIA (poznámka – anglicky CAI) podle  ISO/IEC 17025. Certifikaci vaků pro ne-nebezpečné materiály zajišťuje ve spolupráci s certifikačním orgánem VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice.

Nabídka testování vaků (Big bagů)

CONROP, s.r.o. a jeho Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1471 je schopna nejen svým stálým zákazníkům, ale také novým zájemcům nabídnout provedení pevnostních zkoušek vaků/big bagů (FIBC) a to za velmi zajímavé ceny ve srovnání s konkurencí. Laboratoř může provádět zkoušky vaků dle normy ČSN EN ISO 21898, příloha B – Cyklická zkouška zdvihem shora, a příloha C – Zkouška stlačováním. V případě zájmu vám náš obchodní zástupce zašle ceník služeb AZL pro aktuální rok. Ceník AZL zahrnuje provedení zkoušky, jejímž výsledkem je zkušební protokol buď v české, nebo anglické jazykové mutaci.

Certifikace zdravotní nezávadnosti vaků (Big Bags)

Pro velkoobjemové vaky vlastní CONROP, s.r.o. certifikát vydaný certifikačním orgánem ITC, a. s., Zlín pro shodu s těmito požadavky:

  • Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
  • Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky učené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
  • Na limitní hodnotu obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu uvedenou v článku 11 Směrnice evropského parlamentu a Rady č. 94/62/EEC o obalech a odpadech z obal

Extra čistá výroba

Výroba vaků ve Vítkově je od roku 2014 certifikována ITC Zlín podle normy ISO 22000. Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin pro všechny organizace v potravinovém řetězci, tedy i na obaly určené pro potraviny. Tímto můžeme garantovat plnění nadstandardních požadavků na výrobu velkoobjemových vaků z hlediska kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti.

Hygienická výroba zaručuje použití v oblasti farmaceutického, potravinářského a chemického průmyslu, případně v jiných speciálních oblastech vyžadujících obalový materiál, který splňuje nejpřísnější požadavky na čistotu. Celý proces výroby - od vstupního materiálu až po balení hotových vaků - se řídí vnitřními předpisy, které zaručují zcela čisté vaky. Pracovníci používají hygienické oblečení, včetně bot a pokrývky hlavy a jsou speciálně školeni a vycvičeni. Je eliminována kontaminace i malými cizími částicemi jako jsou vlasy, odřezky tkanin nebo nití. Provádí se také detekce kovů v libovolné poloze (např. ulomená jehla), vč. vodivých tkanin. Všechny komponenty používané pro výrobu a kompletování vaků jsou zataveny ultrazvukem - tkaniny, konce nití, zatěsňovadla, úvazky. Vaky ani jednotlivé komponenty nepřijdou do styku s podlahou.

100% recyklovatelnost

Velkoobjemové vaky (Big Bags) z polypropylenových tkanin mohou být použity bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Použité vaky (Big Bags) mohou být skládkovány, spáleny (při teplotě nad 500°C se uvolňuje CO2 a H2O) nebo plně recyklovány. Pro vaky, ve kterých byly plněny nebezpečné látky, platí zvláštní režim - spojte se s firmou, která vaky plnila

Tkaniny

Vaky (Big Bags) jsou vyráběny z polypropylenových materiálů

  • režné provedení - prodyšná tkanina
  • kašírované provedení - neprodyšná tkanina chrání výrobek před vzdušnou vlhkostí, vnějším znečištěním a zabraňuje úniku velmi jemných práškových materiálů
  • speciální úpravy - omezená hořlavost, vyšší tepelná odolnost
  • vodivé tkaniny - viz. elektrostatické vaky (Big Bags)

Rozměry

základna je čtvercová nebo obdélníková
délka strany v rozmezí od 50 do 120 cm
výška do 245 cm v závislosti na rozměru základny

Možnost stohování: ukládání specifických typů vaků (Big Bags) na sebe až do 4 vrstev

Potisk: nabízíme až 3-barevné potištění všech čtyř stran vaku (Big Bag)

Vysledovatelnost: každý vak je označen visačkou se základními údaji o výrobku, které umožní zpětné vysledování každého vaku až k jednotlivým výrobním operacím.

Taška na dokumenty: na vak (Big Bag) je možné přišít nebo přilepit tašku pro vložení informací o plněném výrobku. Tašky jsou k dispozici v široké škále velikostí.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
<