Banner1
Banner2
Piktogram
  • Úvod
  • Jak vyrábíme vaky (Big Bags)

Jak vyrábíme vaky (Big Bags)

Progresivní, flexibilní obalový materiál z polypropylénové tkaniny dodávaný na míru a na čas.

Použití: balení, transport, skladování a dávkování sypkých a tekutých materiálů a surovin především pro potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl, stavebnictví a zemědělství.

Vlastní vývoj a testování

Vývojové oddělení CONROP, s.r.o. společně s obchodníky navrhne nejlepší řešení vašich potřeb. Kontrole a testování je věnována vysoká pozornost na všech úrovních. CONROP, s.r.o. instaloval moderní zařízení, která zaručují nepřetržitou kontrolu a testování popruhů, tkanin, šicích nití a celých vaků. Měřeny jsou také vodivé vlastnosti komponentů a vaků a pevnosti přízí z našich extruderů. CONROP, s.r.o. nabízí kompletní testování vaků podle norem EFIBCA a podle Orange Book pro vaky s UN kódem. CONROP, s.r.o. je nositelem certifikátu ISO 9001 uděleného VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice.

Základní konstrukce velkoobjemových vaků (Big Bags) jsou testovány a certifikovány v akreditovaných zkušebnách jako VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice, Labordata Testing Institute Germany, LNE France nebo CIMTO, s.p., Praha.
Od roku 2006 využívá CONROP, s.r.o. vlastní akreditovanou zkušebnu vaků a certifikaci vaků pro ne-nebezpečné materiály zajišťuje ve spolupráci s certifikačním orgánem VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice.

Certifikace zdravotní nezávadnosti vaků (Big Bags)

Pro velkoobjemové vaky vlastní CONROP, s.r.o. certifikát vydaný certifikačním orgánem ITC, a. s., Zlín pro shodu s těmito požadavky:

  • směrnice komise 2002/72/EC ze dne 6. srpna 2002 týkající se plastů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, ve znění pozdějších předpisů, 
  • vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky učené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. 
  • na limitní hodnotu obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu uvedenou v článku 11 Směrnice evropského parlamentu a Rady č. 94/62/EEC o obalech a odpadech z obalů.

Extra čistá výroba

FIBC vaky (Big Bags) jsou certifikovány jako zdravotně nezávadné a splňují EN 90 128/EEC z roku 1990. Důkladně zatěsněné švy vaků (Big Bags) zabraňují vniknutí nečistot do obalu a znehodnocení produktu. Hygienická výroba zaručuje použití v oblasti farmaceutického, potravinářského a chemického průmyslu, případně v jiných speciálních oblastech vyžadujících obalový materiál, který splňuje nejpřísnější požadavky na čistotu. Celý proces výroby - od vstupního materiálu až po balení hotových vaků - se řídí vnitřními předpisy, které zaručují zcela čisté vaky. Pracovníci používají hygienické oblečení, včetně bot a pokrývky hlavy a jsou speciálně školeni a vycvičeni. Je vyloučena kontaminace i malými cizími částicemi jako jsou vlasy, odřezky tkanin nebo nití. Provádí se také detekce kovů v libovolné poloze (např. ulomená jehla), vč. vodivých tkanin. Všechny komponenty používané pro výrobu a kompletování vaků jsou zataveny ultrazvukem - tkaniny, konce nití, zatěsňovadla, úvazky. Vaky ani jednotlivé komponenty nepřijdou do styku s podlahou.

100% recyklovatelnost

Velkoobjemové vaky (Big Bags) z polypropylenových tkanin mohou být použity bez škodlivého vlivu na životní prostředí. Použité vaky (Big Bags) mohou být skládkovány, spáleny (při teplotě nad 500°C se uvolňuje CO2 a H2O) nebo plně recyklovány. Pro vaky, ve kterých byly plněny nebezpečné látky, platí zvláštní režim - spojte se s firmou, která vaky plnila

Tkaniny

Vaky (Big Bags) jsou vyráběny z polypropylenových materiálů

  • režné provedení - prodyšná tkanina
  • kašírované provedení - neprodyšná tkanina chrání výrobek před vzdušnou vlhkostí, vnějším znečištěním a zabraňuje úniku velmi jemných práškových materiálů
  • speciální úpravy - omezená hořlavost, vyšší tepelná odolnost
  • vodivé tkaniny - viz. elektrostatické vaky (Big Bags)

Rozměry

základna je čtvercová nebo obdélníková
délka strany v rozmezí od 50 do 120 cm
výška do 245 cm v závislosti na rozměru základny

Možnost stohování: ukládání specifických typů vaků (Big Bags) na sebe až do 4 vrstev

Potisk: nabízíme až 3-barevné potištění všech čtyř stran vaku (Big Bag)

Vysledovatelnost: každý vak je označen visačkou se základními údaji o výrobku, které umožní zpětné vysledování každého vaku až k jednotlivým výrobním operacím.

Taška na dokumenty: na vak (Big Bag) je možné přišít nebo přilepit tašku pro vložení informací o plněném výrobku. Tašky jsou k dispozici v široké škále velikostí.

© ARSYLINE 2020
Upozornění
Zavřít
<